• A
  • A
  • A

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020r. bezpośredniej  obsługi interesantów przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrołęce będzie odbywał  się  z  wykorzystaniem  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznej,  a  także korespondencji pocztowej.

 

Zamknij okno

Dla LW


 Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ogłasza nabór lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 306).

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy Umowa Zlecenie 2022

Oświadczenie o 3 letnim stażu.

Oświadczenie o braku stosunku pracy.

Oświadczenie o kwalifikacjach.

Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.

Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu.

Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.

Załącznik 1 do ogłoszenia na 2022r.

RODO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja programu SERPIWSerPIWaktualizacja20210705

Rachunki:

Deklaracje: