Przetargi 2014

Informacja o wyborze oferty - pdf

Ostrołęka:Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów
oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Ostrołęce
Numer ogłoszenia:204263-2014; data zamieszczenia:25.09.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf

SIWZ.rar

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .rar - aby je wydobyć należy
posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem np.winrar