^ Back to Top

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCE

Informacje

Ostrzeżenie dla rolników

4 września 2015 r. do Wydziału Spraw Terenowych I w Ostrołęce Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła informacja o zagryzieniu przez wilki 4 sztuk bydła w gospodarstwie na terenie gminy Baranowo. W związku z tym apelujemy o zwiększoną czujność i zapewnienie właściwej opieki zwierzętom pozostawianym na pastwiskach, szczególnie we wczesnych godzinach rannych po wypędzeniu bydła. Zwierzęta pozostawione na pastwiskach położonych w znacznej odległości od zabudowań mogą stać się łatwym celem polowań wilków.

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich, hodowlanych są tzw. fladry, czyli kawałki kolorowego, zwykle czerwonego, zwiewnego materiału o wymiarach 10x40 cm, ponaszywane co 30-40 cm na dość cienki lecz mocny sznurek. Należy je rozwiesić wokół pastwiska, najlepiej na wbitych w ziemię żerdziach, w taki sposób, by dolne krawędzie materiału, znajdowały się około 15 cm nad powierzchnią gruntu i mogły swobodnie powiewać na wietrze. Inną metodą stosowaną w wielu gospodarstwach są tzw. pastuchy elektryczne - ogrodzenie w formie dwóch lub trzech przeciągniętych równolegle drutów, z których najwyższy znajduje się na wysokości około Im. Wilki odstraszane są od pastucha impulsami elektrycznymi. Ochronę przed wilkami mogą stanowić odpowiednio szkolone do obrony przed wilkami psy, a także ogrodzenia z siatki o wysokości powyżej 2 m, wkopanej na minimum 0,5 m w głąb ziemi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przyrody za szkody wyrządzone przez wilki m.in. w pogłowiu zwierząt gospodarskich przysługuje odszkodowanie. W takiej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie martwego bydła i wszelkich śladów zdarzenia oraz bezzwłoczny kontakt z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie ( Wydział Spraw Terenowych I w Ostrołęce tel. 29 760 3204 lub 693901439) oraz lekarzem weterynarii, który określi prawdopodobną przyczynę i przybliżony czas zgonu oraz rodzaj poniesionych obrażeń. Nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem komisji szacującej szkodę.
Poszkodowany powinien złożyć wniosek o odszkodowanie wraz z kopią dokumentacji hodowlanej, oświadczenie, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest jego własnością oraz zaświadczenie o zgonie wydane przez właściwego miejscowo lekarza weterynarii.
Przypominamy, że nie należy pozostawiać zwierząt na noc na pastwisku bez zapewnienia odpowiedniej opieki. Jeżeli od zachodu do wschodu słońca zwierzę pozostawało bez bezpośredniej opieki na pastwisku odszkodowanie nie przysługuje.

 

Pierwszy zastępca          
Regionalnego Dyrektora       
Ochrony Środowiska w Warszawie
Marian Kalbarczyk           
Regionalny Konserwator Przyrody